Ready for Lang Cert

Ready for Language Cert A2-B1-B2
Access (A2); Achiever (B1); Communicator (B2)
Задълбочена подготовка за изпита
– Акцентиране върху двете отделни умения според изпита писмен или разговорен;
– Затвърдяване на уменията за комуникация в реалния живот;
– Степенуван подход с предложени отговори;
– Онлайн аудио файлове и ключове за отговори за самообучение.

Ready for Lang Cert
Покажи филтри

Показване на 5 резултата

Ready for LanguageCert Access is designed for students who are preparing for the LanguageCert Access examinations.

• 8 International ESOL (Listening, Reading, Writing) Practice Tests, which include one Guided Test with exam tips and one LanguageCert Official Test

• 8 International ESOL (Speaking) Practice Tests, which include one Guided Test with exam tips and one LanguageCert Official Test

For the Teacher

The Teacher’s Version contains:

• An extensive introduction to the exam format and syllabus

• All the International ESOL (Listening, Reading, Writing) Practice Tests with overprinted answers

• All the International ESOL (Speaking) Practice Tests

• Audioscripts of the listening parts